Lord Hanuman Photos – Anjaneya Swamy Pictures

           ఎక్కడ శ్రీ రామ  నామం ఉచ్చరింపబుడునో అక్కడ హనుమంతుడు సంచరిస్తుంటాడు అని లోకోక్తి   శ్రీ రామ రామ రామేతి  రమే రామే మనోరమే  సహస్రనామ తత్తుల్యం  రామనామ వరాననే