Whatsapp Jokes on Husband in Telugu

డాక్టర్ ఒకడికి చెప్పేసాడు ఈరాత్రే నీకు ఆఖరి రాత్రని. భార్యా తో అన్ని విషయాలు మాట్లాడే యాలని , ఇద్దరు చాలా రాత్రి వరకు మాట్లాడుతూనే వున్నారు . భార్య కి నిద్ర లోకి జారుకుంది , ఆపుకోలేక. “ఓయ్ నిద్ర పోతున్నావా ” భర్త అడిగాడు ” అవునండీ , మీరయితే ఉదయాన్నే ఇంక లేవక్కర్లేదు, నేను లేవాలి కదా ” 😎😎😎

Whatsapp Latest Telugu Funny SMS Jokes and Status Messages

టీచర్ : సతీ సావిత్రి కధ లో నువ్వు తెలుసుకున్నది ఏమిటి? చెప్పరా. స్టూడెంట్ : భార్య నుండి భర్తను ఆ యముడు కూడా కాపాడలేడని!! 😀😝 సరసు(డాక్టర్ తో): మా వారు రాత్రిళ్ళు నిద్ర పోకుండా ఒకటే మాటలాడుతున్నారండి. డాక్టర్: మీ వారికి పగలు మాటలాడే అవకాశం ఇవ్వమ్మా. 😁😁😁😁 బంటి (చంటి తో) : పెళ్లిచూపులకు వెళితే తన్ని పంపించారురా. చంటి : ఎందుకు? బంటి : మా అమ్మాయి బంగారం అన్నారురా ,

Whatsapp Telugu Jokes on Women

సుందరి భగవంతుడికోసం కఠోరమైన తపస్సు చేసింది. ఎప్పుడూ మగవాళ్లే చేస్తారు… అలాంటిది ఒక స్త్రీ తనకోసం తపస్సు చేయడం చూసి అబ్బురపడి… భగవంతుడు వెంటనే ప్రత్యక్షమై… “ఓ స్త్రీ… నేను నీ భక్తికి మెచ్చాను. నీకు ఒకటి కాదు 3 వరాలు ఇస్తాను. అంతే కాదు. నీకు ఏ వరమిస్తే… అది నీ భర్తకు 10 రెట్లు ఎక్కువయ్యే వరం కూడా ఇస్తాను అన్నాడు. అందుకు…ఆమె సంతోషించి, “స్వామి… నాకు ఎవ్వరికీ లేనంత అందాన్నివ్వు” అనడిగింది. దేవుడు,

Latest Telugu Whatsapp Funny Jokes

సరదాగా కాసేపు సూక్తి ముక్తావళి👇 1. ఎప్పుడు మగవాడు పగల బడి నవ్వుతాడో😆😅 …. పక్కన ఆడి పెళ్ళాం🙍 లేదని అర్ధం …. ================= 2. వ్యక్త పరచని ప్రేమ💌 అనేది పేకాట లాంటిది లైఫ్ జోకరు పడింది 🃏అని సంతోషించేలోపే పక్కోడికి డీల్ షొ పడిపోతుంది… 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 3. మనిషి, ఆశ👻 అనే పెనంమీద దోశలేస్తూ🍳 ఉంటాడు. ఒక్క దోశ మాడిందని🍪, పిండి పారేసు కుంటాడా లేక పెనం పగల గొడతాడా..? రెండూ చెయ్యడు…. పెనం

Happy New Year 2020 – Greetings & Wishes

Happy New Year 2020, Friends! New year is the perfect time to set your goals in life and work to achieve them. It is an opportunity to take intense moves and start once more; an opportunity to commend achievement, companionship, and dreams. Here are some incredible New Year cards for Facebook, just as decent Happy

Beautiful Tuesday Motivational Quotes

Begin your day with these Tuesday morning quotes that we have accumulated. These are extraordinary adages that can altogether direct you towards filling your heart with joy shake! Keep in mind, esteem every day since you can never again take them back. We can’t foresee what will happen to our lives later on, yet we

Funny Monday Quotes and Images

Do you battle with beating the Monday blues? Is it accurate to say that you are inadequate with regards to the correct inspiration to hop enthusiastically out of your bed on Monday mornings? In case you’re feeling languid and powerless to get going, it’s the ideal opportunity for a change. There are numerous approaches to

The Pursuit of Excellence – A German & A Sculptor

A German once visited a temple under construction where he saw a sculptor making an idol of God… Suddenly he noticed a similar idol lying nearby… Surprised, he asked the sculptor, “Do you need two statues of the same idol?” “No,” said the sculptor without looking up, “We need only one, but the first one

SIX LEADERSHIP PRINCIPLES TO LEARN FROM AN EAGLE

NEVER GIVE UP, BE AN EAGLE. 1. *Eagles fly Alone and at High Altitudes.* They don’t fly with sparrows, ravens, and other small birds. *MEANING*; Stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagle flies with Eagles. Keep good company. 2. *Eagles have an Accurate Vision.* They have the ability to focus on

To Get God’s Power, Give Him Your Trust

Wanted to share this special story with you…. Like a lot of things in life, it’s much easier said than done but this is where faith and perseverance comes in. Once there were three trees on a hill in a woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said “Someday I

Why am I so poor? Buddha answered Nicely.

Once, a very poor man came to Buddha. He asked: *”Why am I so poor?”* Buddha answered: *”You are poor because you don’t practice generosity. You don’t practice charity.”* *”But how can I practice charity if I don’t have anything to give?”* *”You have five treasures that you can share with others.* *First, you have

How to take your money, wealth to Heaven?

A multi *millionaire* was travelling in his car. On the way, he was listening to a Satsang of a certain religious Saint. The Saint was preaching that, *everyone in the world is after money only. But they are ignorant that they cannot take their money with them after their death. But Still they are after

The Awakening – Inspirational Story

By destiny a peacock, cuckoo and a monkey grew up since childhood in a pristine forest far away from the hustle and bustle of the city. As children, when they grew, it did not matter that the peacock was the most prettiest of the three, the cuckoo had the sweetest voice and the monkey the

Quit or Rise? A moral story about Life

One day I decided to quit… I quit my job, my relationship, my spirituality… I wanted to quit my life. I went to the woods to have 1 last talk with NATURE. “NATURE”, I said. “Can u give me one good reason not to quit?” “Look around”, NATURE said. “Do u see the fern &