Tag: Jokes

Latest Telugu Whatsapp Funny Jokes

సరదాగా కాసేపు సూక్తి ముక్తావళి👇 1. ఎప్పుడు మగవాడు పగల బడి నవ్వుతాడో😆😅 …. పక్కన ఆడి పెళ్ళాం🙍 లేదని అర్ధం …. ================= 2. వ్యక్త పరచని ప్రేమ💌 అనేది పేకాట లాంటిది లైఫ్ జోకరు పడింది 🃏అని సంతోషించేలోపే పక్కోడికి డీల్ షొ పడిపోతుంది… 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 3. మనిషి, ఆశ👻 అనే పెనంమీద దోశలేస్తూ🍳 ఉంటాడు. ఒక్క దోశ మాడిందని🍪, పిండి పారేసు కుంటాడా లేక పెనం పగల గొడతాడా..? రెండూ చెయ్యడు…. పెనం

School Days – TOP 10 DIALOGUES OF TEACHER

*ᴅᴏ ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴏsᴇ ᴀᴡᴋᴡᴀʀᴅ ᴅᴀʏs ɪɴ sᴄʜᴏᴏʟs ᴅᴜʀɪɴɢ ᴇxᴀᴍs ?* *ᴡʜᴇɴ ᴀ ʙʀɪɢʜᴛ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴛᴇʟʟs ᴛʜᴇ ɪɴᴠɪɢɪʟᴀᴛᴏʀ ᴛʜᴀᴛ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ 4 ʜᴀs ᴀ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴀɴsᴡᴇʀᴇᴅ ɪᴛ…😳😜* ᴡʜᴇɴ ᴀ ғᴇʟʟᴏᴡ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴀsᴋs ғᴏʀ ᴀ ɢʀᴀᴘʜ ᴘᴀᴘᴇʀ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ғɪɴɪsʜᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴅɪᴅ ɴᴏᴛ sᴇᴇ ᴀɴʏᴡʜᴇʀᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ɪᴛ ᴡᴀs ʀᴇǫᴜɪʀᴇᴅ…😧 😁😁 ᴡʜᴇɴ

Happy Thursday | Famous Inspirational Love Quotes & Thoughts

I Believes that Our Most Attracted Features are, our Behavior & Response..!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~♥~ People fall in Love by Smiling ‘At’ each other, but, People stay in Love by Laughing ‘With’ each other.!! ~♥~ Very romantic to stay with your partner. JOKE OF THE DAY KILLING SOME MALE/FEMALE MOSQUITOES! A PROSPECTIVE HUSBAND IN A BOOK

Start Your Day With a Smile| Funny Pictures & Jokes

You don’t have to be Skinny to be Pretty, A Perfume valued by it’s Fragrance & not by the Bottle.!!! Do you Know..??? There are currently more people on Facebook, than there were on the planet 200 years ago.!!! 😉 JOKE OF THE DAY IT LOOKS ROMANTIC BUT ACTUALLY ITS ECONOMIC..!! HUSBAND CALLS UP HOTEL

Telugu Joke on Facebook Addiction

ఓసి నీ ఫేస్బుక్ పిచ్చి తగలెయ్యా.. వాకిట్లో ముగ్గుకి లైక్, కామెంట్, షేర్ ఏంటే!. Facebook addiction jokes to share in whatsapp.

Collection of Santa Jokes – Funny Short Jokes

Banta built 2 Swimming Pools. And he left one of them unfilled? When asked him, he said, “Oye, that’s for those who don’t know Swimming. Banta: I think that girl is deaf. Friend: How do u know? Banta: I told I Love her, but she said her chappals (Shoes) are new Santa: Miss, Did u

Boy: Can You Stop Doing Awww All The Time?

Boy: “Can You Stop Doing Awww All The Time?” . Girl: “Awww…. What Happen?” . Boy: “It Annoys Me.” . Girl: “Awwww… I Am So Sorry” . Boy: “It’s Ok, You Are A Sweetheart.” . Girl: “Awww….. I Know!” . Boy: “Get Lost Bye.” . Girl: “Awww…. Baby Gussa Ho Gya..” . Boy: “Whatever!” .